Trivselregeler

TRIVSELREGLER BRF KAJEN 5
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler för att allt ska fungera. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja, att vårt område ser snyggt och attraktivt ut samt att vi slipper onödiga kostnader och får ett välskött hus som dessutom ger våra lägenheter ett högre värde.

Utöver dessa trivselregler gäller även föreningens stadgar.

Balkong och uteplats

Visa alltid hänsyn till dina grannar när du använder din balkong eller uteplats.
Gasol- och elgrillar är tillåtna medan att grilla med kolgrill är helt förbjudet på grund av brandrisken med glödande kol.
Brandmyndigheternas regler för inglasade balkonger säger att det inte är tillåtet att förvara gasoltuber större än 5 liter. De räknas som slutna utrymmen och då gäller samma förvaringsregler som inomhus. För icke inglasad balkong eller uteplats gäller 26 liter, s.k. P11-flaska. Du får inte förvara gasoltuber, oavsett storlek, i förrådet i källaren. Tänk på det när du ställer bort grillen för vintern.

Av säkerhetsskäl ska blomlådor och amplar placeras innanför balkongräcket.

Observera att fasaden är föreningens egendom och får inte spikas eller borras i.

Barnvagnar

Det finns rum speciellt avsedda för barnvagnar, rollatorer, rullstolar och dylikt i källaren. I de förråden får inte cyklar förvaras. Barnvagnar får inte förvaras i entréer och i trapphus i enlighet med brandsäkerhetsföreskrifter.

Borrning och spikning

Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete som kan vara störande bör det utföras med hänsyn till övriga boende. Tänk på att dämpa ljudnivån utanför följande tider:

Måndag – torsdag 08.00 – 20.00

Fredag 08.00 – 22.00

Lördag 10.00 – 22.00

Söndag 10.00 – 20.00

Cyklar

I källaren finns avsedda platser för cyklar. Tänk på att inte ställa cyklar där de hindrar framkomligheten. Se även till att ta bort de cyklar som inte används eftersom antalet platser i källaren är begränsat.

Flyttning

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse efter att du har läst på om dessa i hemsidan. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttningen får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap.

Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Gård

Vi hjälps åt att skapa trivsel och hålla ordning i vår utemiljö och uppmanar våra barn att ta vara på sina leksaker. Se vidare om husdjur på gården under Husdjur.

Husdjur

Ta alltid hänsyn till dina grannar när du har husdjur, en del personer kan vara rädda för exempelvis hundar. Tänk på att allergiker kan bli mycket besvärade och håll därför allmänna utrymmen och hissar rena. Husdjur ska vara kopplade på innergården. Hundar får inte rastas på

innergården, men är välkomna dit efter promenaden. Om olyckan ändå är framme ska det självklart ändå plockas upp. En varm sommardag uppskattas det också om kiss sköljs bort med lite vatten så att det inte luktar.

Hög volym

Här gäller samma hänsyn som vid borrning och spikning. Under följande tider är det helt okej att ha fest eller högljudda middagar. Utanför dessa tider bör man dämpa ljudnivån. Under större högtidsdagar, t.ex. nyårsafton, bör tiderna kunna utökas. Prata med dina grannar vägg i vägg.

Måndag – torsdag 08.00 – 21.00

Fredag 08.00 – 00.00

Lördag 10.00 – 00.00

Söndag 10.00 – 21.00

Markiser

Tillstånd av styrelsen krävs före montering. Endast utvalda kulörer på markistyg godkänns. Färgkoder finns att få.

Oönskad post

Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv kasta den i pappersåtervinningen eller sända tillbaka den till avsändaren. Ingen städar upp efter dig om du lämnar oönskad post, gratistidningar, etc. ovanpå postfacken. Posten respekterar om du försett din brevlåda med texten “Ingen reklam”. – detta är ett enkelt sätt att slippa onödig reklam. Vill du dessutom slippa gratistidningar som “Mitt i” och “Liljeholmen”, kan du be styrelsen att lägga till “Ingen reklam eller gratistidningar” på ditt postfack via appen TMPL eller mail till styrelsen@brfkajen5.se.

Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Detsamma gäller att kasta fimpar på marken utanför våra portar eller från balkonger. Du får röka på balkongen, men ta vara på fimpen.

Sophantering

Det finns soprum för hushållssopor och kärl för källsortering både på Årgångsgatan och Ekfatsgatan. Se till att följa de anvisningar som finns om vad som ska sorteras i vilket kärl.
Lägg ingenting på golvet eller utanför soprummen. Allt som inte passar i soprummet ska du själv köra till återvinningscentralen i Östberga. Vi har ingen form av grovsopshantering i våra soprum.
Tänk på att ingenting som ligger utanför kärlen hämtas upp. För att få bort sådant måste vi begära speciell hämtning och det kostar föreningen mycket pengar. Detta betalas i slutändan av dig som boende. Om ett kärl är fullt, prova det andra soprummet. Annars får du återkomma efter tömning.

Sopor får aldrig lämnas utanför lägenhetsdörren eller i trappuppgången. Ej heller får de lämnas på innergården eller balkong/uteplats då de drar till sig fåglar och råttor.


Säkerhet och ansvar

Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott. Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphus och andra gemensamma utrymmen fria, se ovan angående cyklar och barnvagnar m.m.

Vi ansvarar tillsammans för entré, cykelrum, entréförråd och källare etc. Det är viktigt att vi försvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor.

Uthyrning

När det gäller andrahandsuthyrning av lägenheter gäller speciella regler enligt lagen om bostadsrätter. Det finns även paragrafer i stadgarna gällande detta. Fyll i blanketten för andrahandsuthyrning som finns på hemsidan och lämna den i styrelsens postfack eller skicka in via e-post i god tid om du planerar att hyra ut din lägenhet i andra hand. Detta gäller all andrahandsuthyrning, oavsett hur kort den är.

Övernattningslägenhet

I samband med att gemensamhetslokalen, ”K5 Häng”, bredvid kyrkan på kajen görs i ordning under hösten 2019 kommer också möjligheten till enklare övernattning i den lokalen ses över.