Styrelsemöten

Styrelsemöten

Under 2019 hålls i schemalagda styrelsemöten ca 1 gång i månaden. Planerade datum för styrelsemöten för den styrelse som valdes på stämman 2019-05-22 är:

17/6

20/8

4/9

2/10

6/11

11/12

Dessutom arbetsdag för budgetarbete kl 9-12 den 23/11.

Lokal: Föreningslokalen vid kajen eller hemma hos någon i styrelsen