Styrelsemöten

Under 2019 hålls i schemalagda styrelsemöten 1 gång i månaden, vanligtvis första tisdagen i månaden klockan 19:00-21:30.

Lokal: Föreningslokalen vid kajen eller hemma hos någon i styrelsen