Sophantering

Sophantering och källsortering

Våra sopor ska källsorteras. Vi har två källsorteringsrum: Årgångsgatan 9 och Ekfatsgatan 8.

I källsorteringsrummen kan du förutom hushållsavfall och matavfall även lämna tidningar, förpackningar av glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och mindre elavfall, ljuskällor och småbatterier.

Tänk på att matavfallet bara får lämnas i särskilda påsar av papper. Påsar av ex majsstärkelse går ej att använda då matavfallet blir biogas och biogödsel. Behöver du fler påsar eller påshållare maila malin@brfkajen5.se.

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

 

Övrigt avfall

Grovavfall som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. Föreningens närmsta återvinningscentral finns i Östberga på Bussens väg 2. Det är gratis att lämna där och det är öppet Må-Tors kl 10-20 och Fre-Sö kl 9-17.

För mer information besök: http://www.svoa.se/avfall

Grovavfall är avfall som kan förekomma i ett hem som är för stort eller tungt för att läggas i soppåsen eller de vanliga sopkärlen. Exempel på grovavfall:

  • Kasserade möbler som inte kan ges bort eller säljas.
  • Restavfall: Porslin, stoppade möbler gips, spegelglas och isolering.
  • Trämaterial: Brädor, trämöbler, pall och emballageträ.
  • Större textilier som inte kan ges bort eller säljas. Exempelvis mattor, gardiner, bäddtextil och stora mängder kläder.

 

Viktig information gällande sophanteringen

Alla sopor skall placeras i kärlen. Om soporna inte placeras i dessa behövs extra beställning av tömning göras till en kostnad som drabbar bostadsrättsföreningens medlemmar och därmed också påverkar månadsavgifterna.

Sophämtarna hämtar inte soporna om det ligger andra sopor i vägen för kärlen varför det är väldigt viktigt att bara det som står angivet vid de olika kärlen och inte är för stort för att få plats i kärlen, slängs i respektive kärl. Kartonger måste slås isär och vikas ihop så mycket det går.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.