Bostadspärm och skötselanvisningar

Bostadspärm och skötselanvisningar

Har du alltid undrat hur du på bästa sätt rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn eller vattenlås?

Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv enkelt utföra genom att ladda hem nedanstående filer:

Bostadspärm Brf Kajen 5

Skötselanvisningar Brf Kajen 5

Skötsel balkongglas Brf Kajen 5