Pantsättning

 

Panthandlingar, i original, ska skickas till föreningens förvaltare;

Conzignus Hem och Fastighet AB
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm.

Hem och fastighet lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar på pantsättningen, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgift tas ut med 1 procent av aktuellt prisbasbelopp. Avgift tas ut av pantsättaren.