Pantsättning

Pantsättning

Utdrag ur lägenhetsförteckningen: Medlemmar och banker kan hämta ut detta genom att mejla till avgifthyra@nabo.se

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas föreningens förvaltare:

Brf Kajen 5
NABO 111220, FE 617
107 76 Stockholm

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Pantsättningsavgift tas ut med 1 procent av aktuellt prisbasbelopp. Avgift tas ut av pantsättaren.