Överlåtelse

Överlåtelse

Ansökan om medlemskap sker digitalt via SMOOT (fd Mäklarservice). Kopia på överlåtelesavtal laddas upp vid ansökan. Så snart medlemskap godkänts digitalt av styrelsen underrättas mäklaren och förvaltaren, säkert och utan dröjsmål. Det är inte möjligt att ansöka om medlemskap på något annat sätt, utan kommer ansökningar om medlemskap in på annan väg kommer dessa att returneras avsändaren. 

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.

Överlåtelseavgift tas, i enlighet med föreningens stadgar, ut med 2,5 procent av aktuellt prisbasbelopp. Det är köparen som betalar avgiften.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Nabo via e-post info@maklarservice.com.