Överlåtelse

Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:


Brf Kajen 5
HOF 111220, FE 617
107 76 Stockholm

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.

Överlåtelseavgift tas, i enlighet med föreningens stadgar, ut med 2,5 procent av aktuellt prisbasbelopp. Det är köparen som betalar avgiften.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Hem och Fastighet AB via e-post info@maklarservice.com.