Medlem

Medlem

Föreningen består totalt 193 lägenheter fördelat på två hus som upplåts som bostadsrätter till medlemmar i föreningen.

Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen som en medlem har till följd av upplåtelseavtalet. (Det är föreningen som ”äger” bostadsrätten)

Tillsammans tar vi hand om vår fastighet och det är våra avgifter som bekostar underhåll.

Medlemmar har möjlighet att genom kontakt med valberedningen väljas in i föreningens styrelse på föreningsstämman.