Mäklarinformation


För att beställa en mäklarbild kan ni klicka på länken nedan:

Mäklarbild – kontakta vår ekonomiska förvaltare Nabo på  info@maklarservice.com

Föreningens stadgar

Årsredovisning


Vanliga frågor

Hur lång tid måste man vänta innan man vet att man har blivit godkänd som medlem?

Svar: Ansökan om medlemskap sker digitalt via SMOOT (fd Mäklarservice). Så snart medlemskap godkänts digitalt av styrelsen underrättas mäklaren och förvaltaren, säkert och utan dröjsmål. Det är inte möjligt att ansöka om medlemskap på något annat sätt, utan kommer ansökningar om medlemskap in på annan väg kommer dessa att returneras avsändaren. 

Planeras det några kommande förändringar av månadsavgiften?

Svar: Nej, föreningens lån är placerade bättre än vad som kalkylerades i den ekonomiska planen.

Planeras det något kommande underhåll på husen?

Svar: Huset färdigställdes i mars 2017. Inga underhållsåtgärder är planerade.

Vad ingår inte i månadsavgiften?

Svar: Bredband, tv, telefoni och varmvatten tillkommer.

Vad har föreningen för gemensamma utrymmen?

Svar: Föreningen har lägenhetsförråd, barnvagns- och cykelrum och en gemensamhetslokal som planeras att färdigställas under 2020.

Godkänner föreningen delat ägande, t ex där förälder står med som ägare men inte kommer att vara bosatt på adressen?

Svar: Föreningen har inte fattat något beslut om eventuellt delat ägande.

Till vilken adress vill ni att vi skickar medlemsansökan och överlåtelsehandlingarna?

Svar: Ansökan om medlemskap sker digitalt via SMOOT (fd Mäklarservice). Överlåtelseavtal skickas till: Brf Kajen 5, NABO 111220, FE 617,107 76 Stockholm.

Är det något annat av väsentlig betydelse som ni vill informera om inför försäljningen?

Svar: Nej, inte för tillfället.

Faktureringsadress:

Brf Kajen 5

NABO 111220, FE 258

105 69 Stockholm

Org. nr: 769621-9224