Lägenhetsregistret enligt Lantmäteriet

 

Skatteverkets lägenhetsnummer består av fyra siffror. Ta bort första siffran i det femsiffriga lägenhetsnumret för att få skatteverkets lägenhetsnummer. Första siffran anger projektets trapphusnummer.

Lägenhetsregistret Lagringen