Kodlås och porttelefon

Kodlås och porttelefon entrédörrar

Portkoden till entrédörrarna fungerar till kl 22. Ändringar i porttelefonen mailas till styrelsen@brfkajen5.se. Uppge ditt 5-siffriga lägenhetsnummer, namn och vilket telefonnummer du vill ha inlagt.