Nyheter

REVISIONSBESIKTNING SPRINKLER & BRANDLARM Torsdagen den 30/9 är det dags för revisionsbesiktning av sprinkler och brandlarm i höghuset. Besiktningsmannen kommer behöva TILLTRÄDE TILL ALLA LÄGENHETER I HÖGHUSET denna dag. Han börjar kl. 8 högst upp i huset. Vi kommer avisera alla berörda veckan innan. BLOCKERING AV UTRYMNINGSVÄGAR I...

GARANTIBESIKTNING Det är snart dags för 5-årsbesiktning av vår fastighet. Datum för besiktningen är 13/10 och garantitiden slutar 2021-11-01 för de delar som omfattas av 5 års garantin. Styrelsen hanterar anmärkningar på gemensamma utrymmen, fasader, yttre miljö och tekniken för värme, el och vatten. Vi har...

NYTT AVTAL MED TELIA Styrelsen har 2021-06-18 tecknat ett nytt avtal med Telia om bredbandstjänster. Vi kommer ha samma tjänster som idag, men får ny hårdvara (router och TV-box). Leverans sker 3–6 månader efter avtalstecknande och då börjar också det nya priset att gälla, 150 kr/mån...

SAMMANFATTNING ÅRSTÄMMA 25 MAJ Det kom in 118 röster! Rösterna räknades med hjälp av vår två rösträknare Jan Sandberg & Berit Carlsson. Stort tack för eran hjälp! Vi kan meddela att punkter 6-15 på dagordningen hade nästa genomgående 100% bifall enligt styrelsen förslag. Det innebär bland annat...

ÅRSTÄMMA 25 MAJ OCH INFORMTIONSMÖTE INFÖR DEN 19/5 Corona-pandemin påverkar möjligheten att ha ett fysiskt årsmöte även i år. Vi kommer att ha det formella årsmötet 25/5, men all röstning till det kommer ske via post som vi delar ut information mm under vecka 19. Veckan innan...

ÅRSREDOVISNING 2020 Rykande färsk årsredovisning finns på vår hemsida. Om någon vill ha ett eget pappersexemplar kan ni mejla styrelsen@brfkajen5.se. PARKERING ÅRGÅNGSGATAN Från 1 april finns det 8 parkeringsplatser som kommer att bli 9 under april och från och med 1 juni är alla 10 platser på gatan...

UPPDATERING AV TRIVSELREGLER Styrelsen uppdaterar med jämna mellanrum trivselreglerna och du hittar dokumentet under bopärmen i vår app TMPL och just nu också på hemsidan under kontaktinfo sedan scrollar ner till övrigt. Läs igenom dessa och påminn dig om vad som gäller i våra utrymmen och...

NYA TIDER FÖR GEMENSAMT HÄNG & BASTU Kom ihåg att läsa igenom reglerna som gäller när ni bokar K5 HÄNG och följ dessa regler när lokalen nyttjas, även under gemensamma tider. Från 15/2 gäller följande tider: Måndagar:  Herrar klockan 16.00-21.00 Tisdagar:     Damer klockan 16.00-21.00 Gemensamma tider för häng: Varje onsdag kl.16.00-22.00...

RESULTAT ENKÄT KAPITALTILLSKOTT Det var 145 som svarade på enkäten om kapitaltillskott. Av dessa var 30 positiva till något av förslag 1 eller 2 medan 115 stycken svarade alternativ 3, det vill säga att man inte tycker det är ett bra förslag. 21 % för och...

RENGÖRNING AV SMÄLTVATTENRÄNNA I KYLSKÅPET På förekommen anledning vill vi påminna om att göra rent det svarta hållet i kylskåpet, (smältvattenränna och avloppshålet) så att hålet inte täpps igen och rinner ut fel väg och ger golvet fuktskador. Passa på nu inför julhandeln. Se skötselvideo på...