Nyheter

RENGÖRNING AV SMÄLTVATTENRÄNNA I KYLSKÅPET På förekommen anledning vill vi påminna om att göra rent det svarta hållet i kylskåpet, (smältvattenränna och avloppshålet) så att hålet inte täpps igen och rinner ut fel väg och ger golvet fuktskador. Passa på nu inför julhandeln. Se skötselvideo på...

EXTRA STÄMMA 17 DECEMBER Kallelse till extra stämma har delats ut i era postlådor med bilagor: Styrelsens förslag till investering solceller och formulär för poströstning. Med anledning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om att undvika större sammankomster genomförs stämman genom poströstning med stöd av...

INFORMATIONSMÖTE KAPITALTILLSKOTT HOS STADSARKIVET INSTÄLLT På grund av restriktioner med anledning av Covid-19 tvingas styrelsen tyvärr att ställa in de fysiska informationsmöten om kapitaltillskott som var planerade under veckorna 48 & 49 i Stadsarkivets lokaler. Styrelsen avser istället genomföra informationsmöten digitalt så att alla medlemmar som vill...

VÅRT NYA ELAVTAL Föreningen har tecknat avtal med Skellefteå Kraft fr o m 2020-09-01 om leverans av el. All el är från förnybar källa med majoritet av el från vattenkraft. Föreningen betalar kostnader till Ellevio avseende nätavgift och elskatt. Med el, nät och skatter kommer föreningen att debitera...

K5 HÄNG Äntligen är bokningssystemet klar till vår föreningslokal K5 Häng. Du kan logga in via länken:  http://kajen5.punctumlas.se/AptusPortalStyra och läs Lathunden för instruktioner om hur du går tillväga för att boka som finns under bopärmen i föreningens app TMPL och på vår hemsida under övrigt på...

Info markarbeten Ekfatsgatan V20-24, 2020 Markarbeten och tunga transporter på Ekfatsgatan 11 maj – 12 juni, 2020 Information till boende i Kajen 5 på Ekfatsgatan 2, 4, 6 Please let us know if you need any information in English by sending an e-mail to magdalena.silfversparre@jm.se Från och med måndag 11...

ÅRSTÄMMA 26 MAJ OCH MOTIONER INFÖR  Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka genom att lämna in motioner till årsstämman. Din motion ska vara styrelsen tillhanda senast 3 maj 2020. Skicka gärna din motion till styrelsen@brfkajen5.se eller lägg den i föreningens brevlåda på...

CORONAVIRUSET Det har väl inte undgått någon om spridningen av covid-19 och vi i styrelsen vill bara påminna om rekommendationer från folkhälsomyndigheter och tips om hjälp i vårt område. Äldre och personer med underliggande sjukdomar befinner sig i riskgruppen för corona. HJÄLP DIN GRANNE Tillhör du riskgruppen i...

INVIGNING HOBBYHÖRNA Den 18/2 kl. 19 inviger vi vår nya Hobbyhörna i källaren. Enklast hittar ni dit via Årgångsgatan 1 och förbi mikrobiblioteket. Samma kväll tänkte vi passa på att ställa ut alla de cyklar som hade kvar gula bunt bandet efter cykelrensningen under Fixardagen. Finns de...

Styrelsen har investerat i ett värmestyrsystem i syfte att reglera inomhusklimatet. Egain heter leverantören av styrsystemet. Föreningen ska montera sensorer i drygt hälften av antal lägenheter, därigenom få mätning på alla plan och väderstreck och bättre kunna styra värmeflödet.  JM kommer att stå för uppsättning...