Individuell varmvattenmätning

Individuell varmvattenmätning

Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Systemet är ett trådlöst system som samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott av den ekonomiska förvaltaren. Förbrukningen för tre månader kommer som en separat post på den första avin i varje kvartal.

Vid frågor avseende debiteringen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Hem och Fastighet

Via e-post: medlem@hemochfastighet.se

Telefon: 08-525 225 00 (vardagar 9.30 – 11.30)

Misstänker ni däremot fel på mätaren så kontaktar ni Minol direkt på tfn 040-411 999.