Föreningens lån

Föreningens lån

Föreningens lån 2019-12-31 uppgick till 158 500 000 kronor motsvarande 10 109 kronor per kvadratmeter boendeyta. Lånet är uppdelat i fyra lika stora låneavtal och amortering sker med 1 050 000 kr per år och lån vilket summerar till total amortering om 4 200 000 kronor per år.

Lånevillkoren är enligt följande

Lån 1 rörlig ränta Stibor 3 mån med 0,34% tillägg – villkorsändring 2021-06-30

Lån 2 bunden ränta 1,25% – villkorsändring 2021-03-30

Lån 3 bunden ränta 1,51% – villkorsändring 2022-03-30

Lån 4 bunden ränta 1,99% – villkorsändring 2024-03-30