Föreningens lån

Föreningens lån

När vår fastighet lämnades över från JM så övergick ett lån om 170 050 000 kr till föreningen.

Styrelsen beslutade placera föreningens lån i fyra lika stora delar med en löptid på 3, 4, 5 och 7 år. Eftersom ränteläget var gynnsamt så blev det ett överskott om 4,2 Mkr, jmf mot ekonomisk plan, som vi har valt att lägga på amortering med  1 050 000 kr per år och lån.

Lån / Villkorsperiod / Räntesats / Villkorsändringsdag

Lån 1 / 90 dagar / 0,86% / 20-06-30

Lån 2 / 4 år / 1.25% / 21-03-30

Lån 3 / 5 år / 1,51% / 22-03-30

Lån 4 / 7 år / 1,99% / 24-03-30