Föreningens lån

När vår fastighet lämnades över från JM så övergick ett lån om 170 050 000 kr till föreningen.

Styrelsen beslutade placera föreningens lån i fyra lika stora delar med en löptid på 3, 4, 5 och 7 år. Eftersom ränteläget var gynnsamt så blev det ett överskott om 4,2 Mkr, jmf mot ekonomisk plan, som vi har valt att lägga på amortering med  1 050 000 kr per år och lån.

Villkorsperiod

Räntesats

Villkorsändringsdag

Lån 1

3 år

1,15%

2020-03-30

Lån 2

4 år

1,25%

2021-03-30

Lån 3

5 år

1,51%

2022-03-30

Lån 4

7 år

1,99%

2024-03-30