Föreningens lån

Föreningens lån

Föreningens lån 2021-12-31 uppgick till 150 100 000 kronor motsvarande 9573 kronor per kvadratmeter boendeyta.
Lånet är uppdelat i fyra låneavtal och årlig amortering sker med 3 100 000 kronor på lån med högsta räntan.

Lånevillkoren är enligt följande:

Lån 1. 38 312 500 kronor med Bunden ränta 0,3%, villkorsändring 2023-06-30
Lån 2. 38 312 500 kronor med Rörlig ränta Stibor 3m +0,22%, villkorsändring 2023-03-30
Lån 3. 37 862 500 kronor med Rörlig ränta Stibor 3m +0,22%, villkorsändring 2023-03-30
Lån 4. 35 612 500 kronor med Bunden ränta 1,99%, villkorsändring 2024-03-30