Föreningens lån

Föreningens lån

Föreningens lån 2020-12-31 uppgick till 154 300 000 kronor motsvarande 9 841 kronor per kvadratmeter boendeyta. Lånet är uppdelat i fyra lika stora låneavtal och amortering sker med 1 050 000 kr per år och lån vilket summerar till total amortering om 4 200 000 kronor per år.

Lånevillkoren är enligt följande

Lån 1 rörlig ränta Stibor 3 mån med 0,34% tillägg – villkorsändring 2021-06-30 – upphandlat feb/mars 2021 och fr o m 2021-06-30 bundet 2 år till 0,30% ränta villkorsändring 2023-06-30

Lån 2 bunden ränta 1,25% – villkorsändring 2021-03-30 – upphandlat feb/mars 2021 och fr o m 2021-03-30 bundet 1 år till 0,21 % ränta villkorsändring 2022-03-30

Lån 3 bunden ränta 1,51% – villkorsändring 2022-03-30

Lån 4 bunden ränta 1,99% – villkorsändring 2024-03-30