Nästa stämma hålls 2019-05-22

Kallelse till årets stämma kommer senast 2019-05-08. Stämman kommer att hållas i Stadsarkivets nya lokaler på Sjöviksvägen 126 kl 19-21 onsdagen den 22:a maj 2019. Innan stämman är alla medlemmar välkomna på Stadsarkivets föreläsning ”Från sprit till arkiv” – om Liljeholmskajens historia. Föreläsningen är 45 minuter och börjar kl 18.  

Detta är ett bra tillfälle att vara med och påverka föreningens verksamhet.

Inför stämman välkomnas du som medlem att ställa frågor eller utarbeta motioner. Sista dag för motioner till stämman 2019 var 26 april. 

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

    1. Rubrik Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.
    2. Vad vill du att föreningen ska göra Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.
    3. Syfte (motivering) Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.
    4. Att-satser Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:…
    5. Avslutning Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfkajen5.se märk med motion Brf Kajen 5, eller läggas i Styrelsens brevlåda på Årgångsgatan 1.

Kallelse årsstämma Brf Kajen 5 2019-05-22

Protokoll årsstämma Brf Kajen 5 2018-05-21