Vitvaror

Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta din vitvaruleverantör direkt, BSH Home Appliances AB på telefon 0771-11 22 77.

Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, E-nr och FD-nummer (var du hittar dessa nummer för respektive produkt anges i bruksanvisningen).