Fastighetsförsäkring

Föreningen har sin fastighetsförsäkring hos Trygg-Hansa