Ekonomi – avgifter till föreningen

Föreningen anlitar från och med 2019-01-01 Hem och Fastighet för den ekonomiska förvaltningen. Förutom att de hanterar föreningens ekonomiska förehavanden så tillser de även att du får avier för betalning av avgifter/hyror. 

För frågor gällande din avi/betalning samt överlåtelser av din bostadsrätt m m, kan du kontakta Hem och Fastighet på följande sätt:

Via e-post

För dig: medlem@hemochfastighet.se

För din mäklare: info@maklarservice.com

Telefon: 08-525 225 00 (vardagar 9.30 – 11.30)

För mer information se www.hemochfastighet.se

För att ändra aviseringssätt går man till www.hemochfastighet.se/avisering och loggar in med uppgifterna som står på avin = avinummer och internetkod.

Instruktion ändra aviseringssätt

Du kan också ansöka om autogiro .

Kajen- Autogiroanmälan 

Det går också att få sin autogiroansökan beviljad via sin internetbank. Instruktioner för hur man går tillväga med ansökan via sin internetbank finns på www.hemochfastighet.se/avisering.