Balkong och uteplats

Balkong och uteplats

 

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket.

Markiser

Fasaden är husets yttre tätskikt och håltagning ska i mesta möjliga mån undvikas. För att säkerställa att håltagning inte sker på ett felaktigt sätt tvingas föreningen/styrelsen att vara mycket restriktiva med att bevilja tillstånd för detta. Detta för att inte riskera felmontage med fuktinträngning som påföljd.

Vid förfrågningar kring montage av markiser är styrelsens beslut att det ska ske i överliggande balkongtak. Där sådant inte finns kan montage ske i fasad enligt Skötselanvisning från JM.

En förutsättning för att styrelsen ska bevilja tillstånd för all montering av markiser är att man anlitar Antman&Nyström Solskydd AB.

Vi har valt ut det företaget som godkänd leverantör då dem har de kvalifikationer som vi kräver samt har utfört tidigare montage med gott resultat. Dom har dessutom fått ingående instruktioner från JM hur ett montage i vår fastighet ska utföras.

Antman&Nyström Solskydd AB har varit verksamma i området sedan 2012 och har bl a levererat över 1.500 persienner samt ett 30-tal markiser. Dem erbjuder vår förening professionell måttagning och montage. Dessutom erbjuds boende 10% rabatt på markiser och 15% rabatt på övrigt sortiment.

Vid val av fabrikat och kulör så har styrelsen beslutat följa arkitektens val enligt nedan:

Fabrikat: Sandatex

Färg: Sandatex 0986-15

Inglasning av balkong

I Kajen 5 är vissa balkonger inglasade, enligt vad som framgår på lägenhetsritningen. Enligt detaljplanen för området så tillåts ej inglasning av balkonger mot gata, men det finns inga begränsningar i detaljplanen om inglasning av balkonger mot gården.

Det finns ett generellt bygglov för inglasning av balkong med två undantag:

  • Balkong ut mot Sjöviksvägen
  • Balkong utan tak

De lägenhetsinnehavare som väljer att glasa in sin balkong bekostar inglasning och framtid underhåll.

Bygglov för balkonginglasning 

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggnig på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.

Obs! Om man vill sätta upp markis ovanför sin uteplats på innergården krävs bygglov.