Balkong och uteplats

 

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket.

Markiser

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening.

Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad:

Fabrikat: Sandatex
Färg: Sandatex 0986-15

Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör.

Inglasning av balkong

I Kajen 5 är vissa balkonger inglasade, enligt vad som framgår på lägenhetsritningen. Enligt detaljplanen för området så tillåts ej inglasning av balkonger mot gata, men det finns inga begränsningar i detaljplanen om inglasning av balkonger mot gården.

Det finns ett generellt bygglov för inglasning av balkong med två undantag:

  • Balkong ut mot Sjöviksvägen
  • Balkong utan tak

De lägenhetsinnehavare som väljer att glasa in sin balkong bekostar inglasning och framtid underhåll.

Bygglov för balkonginglasning 

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggnig på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.

Obs! Om man vill sätta upp markis ovanför sin uteplats på innergården krävs bygglov.