Author: admin-brfkajen5

UPPDATERING AV TRIVSELREGLER Styrelsen uppdaterar med jämna mellanrum trivselreglerna och du hittar dokumentet under bopärmen i vår app TMPL och just nu också på hemsidan under kontaktinfo sedan scrollar ner till övrigt. Läs igenom dessa och påminn dig om vad som gäller i våra utrymmen och...

NYA TIDER FÖR GEMENSAMT HÄNG & BASTU Kom ihåg att läsa igenom reglerna som gäller när ni bokar K5 HÄNG och följ dessa regler när lokalen nyttjas, även under gemensamma tider. Från 15/2 gäller följande tider: Måndagar:  Herrar klockan 16.00-21.00 Tisdagar:     Damer klockan 16.00-21.00 Gemensamma tider för häng: Varje onsdag kl.16.00-22.00...

RENGÖRNING AV SMÄLTVATTENRÄNNA I KYLSKÅPET På förekommen anledning vill vi påminna om att göra rent det svarta hållet i kylskåpet, (smältvattenränna och avloppshålet) så att hålet inte täpps igen och rinner ut fel väg och ger golvet fuktskador. Passa på nu inför julhandeln. Se skötselvideo på...

EXTRA STÄMMA 17 DECEMBER Kallelse till extra stämma har delats ut i era postlådor med bilagor: Styrelsens förslag till investering solceller och formulär för poströstning. Med anledning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om att undvika större sammankomster genomförs stämman genom poströstning med stöd av...

INFORMATIONSMÖTE KAPITALTILLSKOTT HOS STADSARKIVET INSTÄLLT På grund av restriktioner med anledning av Covid-19 tvingas styrelsen tyvärr att ställa in de fysiska informationsmöten om kapitaltillskott som var planerade under veckorna 48 & 49 i Stadsarkivets lokaler. Styrelsen avser istället genomföra informationsmöten digitalt så att alla medlemmar som vill...

VÅRT NYA ELAVTAL Föreningen har tecknat avtal med Skellefteå Kraft fr o m 2020-09-01 om leverans av el. All el är från förnybar källa med majoritet av el från vattenkraft. Föreningen betalar kostnader till Ellevio avseende nätavgift och elskatt. Med el, nät och skatter kommer föreningen att debitera...

K5 HÄNG Äntligen är bokningssystemet klar till vår föreningslokal K5 Häng. Du kan logga in via länken:  http://kajen5.punctumlas.se/AptusPortalStyra och läs Lathunden för instruktioner om hur du går tillväga för att boka som finns under bopärmen i föreningens app TMPL och på vår hemsida under övrigt på...

ÅRSTÄMMA 26 MAJ OCH MOTIONER INFÖR  Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka genom att lämna in motioner till årsstämman. Din motion ska vara styrelsen tillhanda senast 3 maj 2020. Skicka gärna din motion till styrelsen@brfkajen5.se eller lägg den i föreningens brevlåda på...