INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 8 2022

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 8 2022

LÅNA KAJAK/SUP
Äntligen är bokningssystemet för utlåning av kajak/SUP klart. Det finns nu möjlighet att boka våra två kajaker och/eller våra fyra SUP’ar. För tillfället är det ingen kostnad. Du bokar i aptus, på samma ställe som du går in för att boka K5 häng: http://kajen5.punctumlas.se/AptusPortalStyra/Account/Login

Det går att boka dessa under halvdagar mellan 7-15 eller 15-22. Du kan exempelvis boka 1 st kajak och sedan boka MAX 2 st SUP’ar. Vilket innebär att du kan boka 2st kajaker och 2st SUP’ar åt gången totalt. Detta så att flera medlemmar kan nyttja de samtidigt och enbart ta det som vill användas.
Sedan hämtar du det du bokat i källaren på Ekfatsgatan 2, där finns också flytvästar att låna. Du kommer in med din tagg under den tiden du har bokat. Se till att enbart ta det du har bokat.

GE DINA SAKER ETT NYTT LIV – LÄMNA DE I ÅTERBRUKSHÖRNAN

Allt som kan sorteras ut i vårt avfall ska sorteras ut och lämnas till återvinning och den möjligheten finns i våra två källsorteringsrum. Men, kanske har du hela saker såsom leksaker, husgeråd, mm som du inte längre använder, men som är hela samt rena och någon annan boende kan ha glädje av. De kan du nu lämna i vår nya återbrukshörna i källaren på Årgångsgatan 1, intill mikrobiblioteket. Allt som får plats på hyllorna och som är helt och rent är välkommet!

SOLCELLERNA OCH SPARA PÅ EL
Våra solceller har varit i gång sedan i mitten av maj. I juni producerade de 14,332 MWh, i juli 12,499 MWh och tom 24:e augusti 9,406 MWh. Ett bra tillskott som överensstämmer bra med den prognos som togs fram inför installationen. När solen skiner genererar solcellerna mest mellan kl. 10-14. I dessa tider, med höga elpriser och även elbrist vissa tider, kan det vara bra att passa på att diska, tvätta och torka när solen skiner som mest och när elen är billigare som det är på helgerna. Eftersom föreningen är en storförbrukare av el har vi ett så kallat timprisavtal, då kan vi genom att använda el när den är som billigast kunna minska våra kostnader. Extra bra blir det om vi även minskar vår förbrukning i den mån vi kan.

Hälsningar styrelsen 2022-08-26