INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 7 2022

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 7 2022

SOLCELLERNA

Solcellerna levererar el till föreningen från och med 11 maj. I maj kom 9000 kWh, motsvarande 14%, av vår elförbrukning från våra solceller trots att det bara var från den 11:e som solcellerna var i gång. Nu är vi inne i en bra period på året med många soltimmar och bästa dagen hittills var 15 juni – då genererade panelerna 612 kWh. För att ytterligare spara på el har vi stängt av varmluftsåtervinningen som förbrukar en hel del el. Det är billigare att under sommarperioden köpa fjärrvärme.

GARANTIÄRENDE VENTILATION LÅGHUSET

Vi har fortfarande ett öppet garantiärende med JM gällande ventilationen i låghuset och ljudet från denna. JM har gjort vissa åtgärder, men har inte nått tillräckligt bra resultat på Ekfatsgatan. JM kommer nu att prova att byta till annan spiskåpa i trapphus 6 & 5, d v s Ekfatsgatan 4 & 6. På Ekfatsgatan 2 har alla lägenheter ”rätt” spiskåpa. De nya spiskåporna kräver ett mindre tryck än de nuvarande och i och med detta räknar man med att kunna sänka trycket i fläkten som betjänar alla lägenheter på Ekfatsgatan med 20 – 30 % och på så sätt få ner ljudet. JM har beställt spiskåpor och planerar att påbörja arbetet med att byta 2022-09-05. JM kommer att avisera varje lägenhet när det närmar sig. Efter att detta är genomfört kommer ljudet från ventilationen återigen mätas i lägenheter både på Årgångsgatan och Ekfatsgatan.

GASOLGRILL SLANG SKÖTSEL

Vi vill påminna medlemmar som har gasolgrill i sina uteplatser och balkonger att kolla sin gasolgrillslang för att undvika eventuellt läckage. Gasslangen bör bytas vartannat år och kontrollera gärna eventuellt läckage genom att pensla såpvatten över koppling och slang under användning. Om såpvattnet ger bubblor på slangen måste den bytas ut omedelbart. Bryt även lite försiktigt också på slangen och kontrollera om du kan se sprickor. Vid byte av gasolflaska bör också gasolkopplingarna kontrolleras för läckor. Propangas luktar och du kan lätt upptäcka en stor läcka. Om du känner gasollukt ska sluta att grilla omedelbart och byta ut slangen.

STATUS KAJAK/SUP

Vi inväntar att bokningssystemet ska programmeras enligt de tider för uthyrning vi önskat av leverantören och hoppas det sista med att iordningställa Kajak/SUP förvarningen blir klar innan månadens slut. Information kommer i sådant fall ut i Loomer när allt är klart!

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN!
2022-06-21