INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 3 2022

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 3 2022

AVSTÄNGD PARKERING DÅ VÅRA SOLCELLER LEVERERAS 15/3
Nu händer det. Tisdagen den 15:e mars kommer våra solceller att levereras. Lyft av dessa upp till taket kommer att ske mellan kl 8-16 på Årgångsgatan och Ekfatsgatan och beräknas ta ca 2 timmar per gata. Under tiden kommer det inte vara möjligt att parkera på Ekfatsgatan och Årgångsgatan. Skyddsräcken kommer att monteras på taket och sedan påbörjas arbetet med att montera solpanelerna. Solkompaniet kommer börja montera på Årgångsgatan där låghustaket möter höghuset och sedan arbeta sig vidare med taket på Sjöviksvägen för att avsluta med taket på Ekfatsgatan. Det kommer vara tre montörer på plats som kommer att ha tillgång till vårt ”hantverksrum” med trinett och toalett som finns i källaren på Åg 1 vid mikrobiblioteket. Arbetet beräknas vara klart 8:e april och den 26:e april kommer slutbesiktning att ske och därefter kommer anläggningen tas i bruk.

NYTT ELPRIS FRÅN OCH MED 1 APRIL
Från och med 1 april höjer vi elpriset som debiteras ut till boende och våra lokalhyresgäster till 1,80 kr per kWh p g a ökade inköpskostnader.

MOTIONER INFÖR ÅRSTÄMMA 18 MAJ
Du som medlem har möjlighet att vara med och påverka genom att lämna in motioner till årsstämman. Din motion ska vara styrelsen tillhanda senast 4:e april 2022. Skicka gärna din motion till styrelsen@brfkajen5.se eller lägg den i föreningens brevlåda på Åg 1. I TMPL finns tips och mall på om hur du skriver en motion.

NYTECKNAT BOSTADSRÄTTSTILLÄGG
Styrelsen har upphandlat ny försäkring för fastigheten med Brandkontoret som inkluderar bostadsrättstillägg för alla lägenheter. Försäkringen börjar gälla 1 april 2022. Det innebär att man från och med då som medlem inte behöver ha ett eget sådant i sin hemförsäkring. Villkoren för bostadsrättstillägget finns på TMPL och vi kommer också innan 1 april komplettera med information om hur man går till väga för att anmäla till försäkringen.

Hälsningar styrelsen 2022-03-12