INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 2 2022

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 2 2022

INSTALLATION AV SOLCELLSPANELER
Äntligen är vi i gång med installation av solcellspanelerna. Vår leverantör Solkompaniet har påbörjat arbetet under vecka 6 och kommer fortsätta under vecka 7 (2022-02-07 – 2022-02-18) med att installera kablage, växelriktare och brandbrytare i trapphuset på Ekfatsgatan 6. Det kommer att dras kablage från tak ned till el-centralen i källaren och det kan därför vara en del spring i trapphuset och även oljud i samband med håltagning. Vi hoppas att det inte kommer störa allt för mycket. Arbete sker på dagtid. Leverans av panelerna sker preliminärt vecka 11 och inför det återkommer vi med mer information.

SÄGA UPP BOSTADSRÄTTSTILLÄGGET
Som styrelsen tidigare informerat om kommer föreningens försäkring för fastigheten fr o m 2022-04-01 att inkludera bostadsrättstillägg för alla lägenheter. Det innebär att man som medlem inte behöver ha ett eget tillägg och därför kan man kontakta sitt försäkringsbolag nu för att säga upp bostadsrättstillägg fr.o.m. 2022-04-01.

CYKELRUM
Nu är uppgraderingen av våra cykelrum klar. Det finns fortfarande några cyklar fastlåsta i våra gamla räcken i det stora cykelrummet. Känner du igen några av cyklarna får du gärna låsa upp och ställa dem i något av de andra cykelställen så fort som möjligt så vi kan ställa bort de gamla räckena. Ställ gärna cyklar som inte används så ofta på de övre planen i tvåvåningsställen.

BYGGLOVET FÖR INGLASNING AV BALKONGER LÖPER UT
Det bygglov för inglasning av balkonger som finns löper ut 2022-06-30 så vill man dra nytta av det bygglovet måste balkonginglasningen vara klar senast detta datum. Efter det datumet måste man själv ansöka om nytt bygglov. Bygglovet finns på hemsidan och i appen Tmpl.

Hälsningar styrelsen 2022-02-12