INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 12 2021

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 12 2021

VÅRA PROJEKT

Solceller – Vi har fått startbesked av Stadsbyggnadskontoret och kan nu börja installation av våra solceller. Möte med Solkompaniet 2/12 för att lägga upp en tidplan. Kommer det inte för mycket snö kan arbetet påbörjas trots vinter.

Innergården – Fler soffor, krukor mm beställda och kommer levereras till våren 2022.

Cykelrummen – Vi har valt leverantör och tvåvåningsställ mm kommer att installeras i stora cykelrummet samt på Åg 7 i januari/februari 2022. Det tillsammans med cykelrensningen kommer ge mer plats för våra cyklar.

Kajak/sup – Arbetet i projektgruppen löper på och beräknas vara klart inför säsongen 2022.

ÖPPNA ÄRENDEN EFTER 5-ÅRS BESIKTNINGEN

Ventilation – åtgärder på fläktaggregat och injustering av ventilationen i alla lägenheter på Ekfatsgatan kommer göras i mitten av december. JM aviserar ca 1 v innan.

Värme – mätning av temperatur i lägenheterna på bottenplan påbörjad 2021-11-30 av besiktningsman för att se om vi har ett generellt problem med värmen i dessa.

Branddörrarna på Årgångsgatan 1 ska åtgärdas då några av de varken stänger eller kan stå uppställda på ett bra sätt.

AVGIFTER FRÅN OCH MED 2022-01-01

  • Hyra garageplats höjs till 1 537 kr/mån (1 500 idag) p g a indexhöjning enligt avtal med GreenPark.
  • Avgift för varmvatten höjs till 56 kr/kbm (52 idag) för att bättre motsvara faktisk kostnad.
  • Avgift för el lämnas oförändrad på 1,50 kr/kWh. Vi följer dock utvecklingen av priserna för el.
  • Årsavgiften sänks med 11 %.

ÖVRIGT

Styrelsen kommer upphandla ny försäkring för fastigheten som inkluderar bostadsrättstillägg för alla lägenheter. Det innebär att man som medlem ej behöver teckna eget sådant och kan säga upp det man har fr o m 2022-04-01.

Vi byter teknisk förvaltare 2022-01-01 till Fastighetsägarna.

Byte bastudagar fr o m 2022-01-01 – Damer på måndagar och Herrar på tisdagar 17-21.

Hälsningar styrelsen 2021-12-01