INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 11 2021

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 11 2021

DIGITALT INFORMATIONSMÖTE DEN 30/11

Vi kommer att bjuda in intresserade till ett digitalt möte med muntlig dragning av året så långt och möjlighet till att ställa frågor till styrelsen. Detta kommer vara tisdag den 30/11 kl. 19-20. Vi kommer att lägga ut en länk på vår hemsida och på TMPL en halvtimme innan mötet startar som du kan ansluta dig till (www.brfkajen5.se, på hemsidan klickar du först på Kontaktinfo/Felanmälan och väl inne där så scrollar du sedan ner till övrigt där länken kommer synas tydligt).

ADVENTSFIKA 1/12 I K5 HÄNG

Onsdagen den 1/12 kl. 18-20 bjuder vi alla grannar på adventsfika i K5 Häng. Det kommer finnas glögg, julmust, kaffe, pepparkakor och trevliga grannar.
Arrangör är föreningens trädgårdsgrupp, Varmt välkomna!

CYKELRENSNING BRF KAJEN 5

I samarbete med Cykelåtervinning AB kommer vi ha en cykelrensning i vår fastighet där övergivna och icke använda cyklar placerade i cykelrum, barnvagnsrum eller andra gemensamma utrymmen tas bort. Detta för att skapa en bättre trivsel och ordning i fastigheten och för att möjliggöra den uppgradering av våra cykelrum som fattades beslut om på senaste årsstämman.
För att vi skall kunna ta bort cyklar som är övergivna måste vi först veta vilka cyklar som har en ägare. Därför kommer styrelsen senast under v 46 se till att alla cyklar märks med en gul märkningstagg på styret. Ta bort den gula taggen från din cykel senast 2021-12-31 om du vill ha din cykel kvar. Information kommer läggas i alla postlådor.
Cirka en vecka innan rensningen, som kommer ske måndag 17 januari, delar vi ut ett påminnelsebrev i alla postlådor. Vi kommer då ha försett de cyklar som ännu inte tagit bort sin gula tagg med röd i stället – det betyder att de cyklar som fått röd tagg kommer att tas om hand av Cykelåtervinning. Tack på förhand för ert samarbete.

Hälsningar styrelsen 2021-11-12