INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 10 2021

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 10 2021

HÖSTENS FIXARDAG SÖNDAG 3:E OKTOBER

Söndag 3/10 kl 10 ses de som vill på innergården för att fördela förmiddagens arbetsuppgifter. Passa på att träffa grannar, styrelsens representanter och hjälpa till att fixa och städa lite extra i vår fina fastighet. Vi avslutar med korvgrillning, dryck och kaffe/te för de som vill!

GARANTIBESIKTNING

Som vi tidigare informerat om är det snart dags för 5-års besiktning av vår fastighet. Garantitiden löper ut 2021-11-01. En hel del utav er har anmält fel i era lägenheter och på era balkonger till styrelsen. Ni som fortfarande har fel behöver anmäla dessa snarast. Efter att garantitiden löpt ut är det mycket svårt att få felen åtgärdade som garantifel. Om ett fel framträder efter garantitiden, men inom ansvarstiden (10 år), krävs det mer för att felet ska kunna drivas framgångsrikt mot entreprenören (JM). Det krävs dels att det är ett väsentligt fel, dels att felet har sin grund i vårdslöshet av entreprenören. Här är det då föreningen eller den enskilde lägenhetsinnehavaren som har bevisbördan för att felet är väsentligt och att felet består i entreprenörens vårdslöshet.

Så anmäl eventuella fel så snart som möjligt, men absolut senast 2021-10-31. Glöm inte ange lägenhetsnummer och ett telefonnummer så att JM kan nå er på när ni skickar felanmälan till styrelsen@brfkajen5.se.

Hälsningar styrelsen
2021-10-01