INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 8 2021

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 8 2021

GARANTIBESIKTNING
Det är snart dags för 5-årsbesiktning av vår fastighet. Datum för besiktningen är 13/10 och garantitiden slutar 2021-11-01 för de delar som omfattas av 5 års garantin. Styrelsen hanterar anmärkningar på gemensamma utrymmen, fasader, yttre miljö och tekniken för värme, el och vatten. Vi har bl a föranmält oljud från ventilation i lägenheter, värmesystemet och branddörrar trapphus 1. Det kommer inte ske någon besiktning i lägenheterna. Däremot får ni gärna kontrollera era kommoder i badrummen då vi blivit uppmärksammade på att de återigen svällt av fukten. Många fick de utbytta efter 2-års besiktningen, men de nya verkar inte heller klara fukten. Hör av er om det hänt er eller om ni har några andra anmärkningar eller brister ni lagt märke till utöver de nämnda genom att mejla in till styrelsen@brfkajen5.se.

BYTE AV TELIABOXAR & ROUTER, NY UTRUSTNING HÄMTAS I K5 HÄNG
Onsdag 1/9 mellan 18-21 samt onsdag 8/9 mellan 16-19 är det utdelning av den nya utrustningen i K5 Häng. Ta med dig din gamla router och TV-box under någon av dessa tider och få nya med dig hem. Observera att du kommer behöva ha avaktiverat din gamla utrustning innan den lämnas in – den instruktionen kommer distribueras innan utlämning. Fr o m 1 oktober kommer också månadskostnaden sänkas till 150 kr/månad (idag 220 kr).

ÖPPETTIDER I SOPRUMMEN
Vi kommer inom kort att begränsa öppettiderna i våra soprum till 6-22 alla dagar för att minimera att obehöriga vistas där. Kom ihåg att meddela styrelsen om du tappar bort någon av dina taggar! Det gör du till styrelsen@brfkajen5.se.

HÖSTENS FIXARDAG  3:E OKTOBER
Markera dagen i kalendern så samlas vi söndag 3/10 kl. 10 på vår innergård och avslutar med korvgrillning. Vi hjälps åt att bland annat att städa lite extra i våra gemensamma utrymmen. Skicka gärna förslag på något som behöver göras till styrelsen@brfkajen5.se.

Hälsningar styrelsen 2021-08-16