INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 7 2021

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 7 2021

NYTT AVTAL MED TELIA

Styrelsen har 2021-06-18 tecknat ett nytt avtal med Telia om bredbandstjänster. Vi kommer ha samma tjänster som idag, men får ny hårdvara (router och TV-box). Leverans sker 3–6 månader efter avtalstecknande och då börjar också det nya priset att gälla, 150 kr/mån jämfört med dagens 220 kr/mån. Föreningen kommer också spara pengar då t.ex. våra 14 fastighetsabonnemang som exempelvis porttelefonerna ingår i det nya avtalet. Mer information kommer när det blir dags för byte utav utrustning.

ETT ÅR MED GEMENSAM EL

Den 3 juni 2021 var det ett år sedan vi gick över till gemensam el i föreningen. Idag har vi ett avtal med Skellefteå kraft som levererar 100 % förnybar el från vatten- och vindkraft. Vi har, i och med övergången, minskat både föreningens elkostnad men även medlemmarnas då mycket av de fastna kostnaderna försvunnit. Det underlättar också med gemensam el vid ägarbyte.

Förbrukningen mellan olika lägenheter varierar en hel del. Några ligger på knappt 1 000 kWh per år medan storförbrukarna ligger över 6 000 kWh per år. Den genomsnittliga lägenheten i vår förening förbrukar 2 763 kWh per år.

SOLCELLSPROJEKTET
Om allt går som planerat kommer installationen av solcellerna på vårt låghustak kunna påbörjas i mitten av juli. Vår entreprenör, Solkompaniet, räknar med att arbetet är klart senast 31 augusti. Det kommer borras och skruvas på taken och arbetet kommer pågå    7–17 mån-lör. Vi ser inte att arbetet kommer vara direkt störande. I samband med att material ska lyftas upp på våra tak kommer delar av Ekfatsgatan och Årgångsgatan inte vara tillgängliga för besöksparkering under en dag.  När anläggningen är igång beräknas den distribuera 90 000 kWh – motsvarande ungefär 10% av föreningens förbrukning. Med dagens kostnad för el skulle det sänka föreningens kostnader med ca 135 000 kronor per år.

Glad sommar och semester önskar styrelsen!
2021-06-22