INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 6 2021

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 6 2021

SAMMANFATTNING ÅRSTÄMMA 25 MAJ
Det kom in 118 röster! Rösterna räknades med hjälp av vår två rösträknare Jan Sandberg & Berit Carlsson. Stort tack för eran hjälp!
Vi kan meddela att punkter 6-15 på dagordningen hade nästa genomgående 100% bifall enligt styrelsen förslag. Det innebär bland annat att vi kan varmt välkomna Arman Roya & Katayon Masoudi som nya medlemmar till styrelsen. Får passa på att tacka Tobias Eriksson som avgår efter 4 år för sin fantastiska insats i styrelsen!
Gällande motionerna som inkommit kan vi meddela att alla motioner röstades genom enligt styrelsen förslag. Det innebär att det röstades för bifall på Kajak & SUP vägg samt uppgradering av cykelrummen.
Sedan gällande propositionerna så röstades det bifall för första propositionen, sittplatser och blomlådor, men avslag för andra propositionen, Glashuset, vilket innebär att det inte blir något glashus. Det var med det sagt ingen punkt som anstår till framtida stämma.
Ni kan läsa allt i sin helhet, röstlängd, sammanräkning röster, samt stämmoprotokoll genom att logga in på Nabo med er bank ID. Leta er fram i dokumenthanteraren till undermappar Brf Kajen 5/Stämman/2021. Har ni frågor så är ni välkomna att mejla styrelsen@brfkajen5.se.

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING AV VÅRA KÄLLARUTRYMMEN Tillgänglighetsanspassningen av våra källarutrymmen är nu klar. JM har utfört och bekostat arbetet. 20 av dörrarna till lägenhetsförråd och rullstolsförråd har försetts med dörrautomatik och så kallad armbågskontakter för att uppfylla myndighetskrav. Dörrautomatiken är programmerad med hjälpöppning, vilket gör dörrarna lättare att öppna även vid manuell öppning. Koden till de koddosor som sitter vid de flesta av dörrarna kommer bara att delas ut till de boende som har behov. Detta för att undvika att koden kommer på vift och förhindra ex. att obehöriga tar sig in våra lägenhetsförråd.  På ett par dörrar har vi valt att köpa till Aptus för att få en säkrare passage, men det hade blivit alltför dyrt att ha på alla dörrar. Använd gärna armbågskontakterna när ni går ut ur våra förråd – enligt låsfirman mår de bra av att jobba!

EL & VARMVATTEN FÖRBRUKNINGEN
Som ni säkert har märkt så kom inte el & varmvattenförbrukningen med på avin för maj. Vi beklagar detta och har bett om ett möte med Nabo för att få bukt på detta.

Hälsningar styrelsen 2021-05-28