INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 5 2021

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 5 2021

ÅRSTÄMMA 25 MAJ OCH INFORMTIONSMÖTE INFÖR DEN 19/5
Corona-pandemin påverkar möjligheten att ha ett fysiskt årsmöte även i år. Vi kommer att ha det formella årsmötet 25/5, men all röstning till det kommer ske via post som vi delar ut information mm under vecka 19.
Veckan innan årsmötet kommer vi bjuda in intresserade till ett digitalt möte med muntlig dragning av året som gått och möjlighet till att ställa frågor till styrelsen. Denna kommer vara onsdag 19/5 kl. 19:00. Vi kommer att lägga ut en länk på vår hemsida och på TMPL en halvtimme innan mötet startar som du kan ansluta dig till (www. brfkajen5.se, på hemsidan klickar du först på Kontaktinfo/Felanmälan och väl inne där så scrollar du sedan ner till övrigt där länken kommer synas tydligt).

VENTILATION I K5HÄNG

Ventilationsflödet i K5 Häng är nu justerat. Det innebär att det är mycket mindre flöde, dvs inte så kallt och inte så högt ljud som tidigare. Vill man ha extra ventilation finns en forceringsknapp.

VÅRSTÄDNING 28/5
Lite extra vårstädning i vår fastighet. Vi kommer beställa maskinskurning av våra golv i entréer och på våningsplanen. Kärlen för mat- och restavfall samt glasförpackningar i våra källsorteringsrum kommer också att tvättas.

PARKERING

Inom kort kommer det bli samma parkeringslösning på Ekfatsgatan som på Årgångsgatan. Det kommer också målas upp tydligare markeringar på bägge gatorna och skyltas med att parkering bara får ske på markerade platser.
Nu finns det en laddstolpe på Årgångsgatan på Max 7,4 kw per uttag. Det finns instruktioner på stolpen men man startar laddningen i parkeringsappen eller i p-automaten som kommer nästa vecka. I appen anger man zon 3066 för att aktivera stolpen och då betalar man 10kr extra per timme för parkeringen vilket inkluderar laddningen. Det är inget krav att ladda för att parkera på de två platserna, vid vanlig parkering anges den vanliga zonkoden.

Hälsningar styrelsen 2021-05-07