INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 3 2021

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 3 2021

UPPDATERING AV TRIVSELREGLER

Styrelsen uppdaterar med jämna mellanrum trivselreglerna och du hittar dokumentet under bopärmen i vår app TMPL och just nu också på hemsidan under kontaktinfo sedan scrollar ner till övrigt. Läs igenom dessa och påminn dig om vad som gäller i våra utrymmen och vilka tider som gäller vid ex. borrning eller hög volym då det har kommit in en del klagomål på att det hamras vid olämpliga tider.
Under dessa tider är renovering som medför ljud så som borrning, spikning tillåten:
Måndag – Fredag 08.00 – 20.00 Lördag – Söndag 10.00 – 20.00.
Det kan vara lämpligt att meddela närmaste grannar inför en större renovering och ansöka om tillstånd hos styrelsen om så krävs.

MOTIONER INFÖR ÅRSTÄMMA 25 MAJ

Alla medlemmar har möjlighet att vara med och påverka genom att lämna in motioner till årsstämman. Din motion ska vara styrelsen tillhanda senast 3 maj 2021. Skicka gärna din motion till styrelsen@brfkajen5.se eller lägg den i föreningens brevlåda på Åg 1. I TMPL finns tips om hur du skriver en motion. Det kommer av kallelsen inför årsstämman framgå hur vi hanterar mötet med pågående pandemi men boka 25 maj redan nu.

BRA JOBBAT!

8,3 ton matavfall sorterade vi ut 2020 i våra två soprum. En ökning med nästan 30 % jämfört med 2019. Bra jobbat! Matavfallet blir till biogas och biogödsel och ersätter fossila bränslen och konstgödsel. Har du inte börjat ännu? Papperspåsar finns att hämta i soprummet på Ekfatsgatan och vill du ha hållare och/eller vaskskrapa kontakta styrelsen@brfkajen5.se.

GLAD PÅSK!
Styrelsen vill passa på att önska alla en riktigt Glad Påsk!