INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 8 2020

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 8 2020

EXTRA STÄMMA 17 DECEMBER

Kallelse till extra stämma har delats ut i era postlådor med bilagor: Styrelsens förslag till investering solceller och formulär för poströstning. Med anledning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om att undvika större sammankomster genomförs stämman genom poströstning med stöd av tillfällig lag (2020:198). Välkommen med din poströst senast onsdagen den 16 december.

ENKÄT OM FÖRSLAG KAPITALLTILSKOTT

Med anledning av Covid-19 har styrelsen inte kunnat genomföra informationsmöten som vi önskat. Vi har nu beslutat att avvakta och skapa oss en bild om förslaget genom en enkät som har delats ut i era postlådor med samband av kallelse till extra stämman. Det är självklart frivilligt att fylla i enkäten.

BRANDFARA OCH LEVANDE LJUS

Levande ljus skapar stämning under kommande högtider men det är lätt att glömma släcka ljusen eller glömma kvar dem i en brännbar ljusstake. Sätt upp en påminnelse på insidan av din ytterdörr om att släcka ljusen! Om ni saknar brandsläckare och brandfilt hemma kan det vara hög tid att slå till nu när det finns många erbjudande på nätet och i butik.

Hälsningar styrelsen 2020-11-28