INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 7 2020

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 7 2020

INFORMATIONSMÖTE KAPITALTILLSKOTT HOS STADSARKIVET INSTÄLLT

På grund av restriktioner med anledning av Covid-19 tvingas styrelsen tyvärr att ställa in de fysiska informationsmöten om kapitaltillskott som var planerade under veckorna 48 & 49 i Stadsarkivets lokaler.

Styrelsen avser istället genomföra informationsmöten digitalt så att alla medlemmar som vill kan ta del av informationen muntligt och ställa frågor kring förslaget. Målet är att ha tillräckligt med digitala möten så alla som vill får möjlighet att medverka. Det kommer också läggas upp ett uppdaterat dokument med Q&A (Frågor & Svar) på NABO och i appen ”Tmpl”.

Styrelsen vill, trots Covid-19, få ett beslut i detta ärende då många medlemmar känner en oro inför ovissheten. Om frågor kvarstår efter mötena är medlem givetvis alltid välkommen med frågor direkt till styrelsen.

En extra stämma kommer att hållas den 17 december för beslut i två ärenden

  • Investering i solceller
  • Kapitaltillskott

Eftersom stämman inte kan hållas fysiskt kommer den att ske via poströstning. Kallelse med poströstningsformulär och material om ärendena kommer distribueras till varje medlem senast 14 dagar innan stämman.

FLER BESÖKSPARKERINGAR PÅ ÅRGÅNGSGATAN  FRÅN 1 DECEMBER

Från och med den 1 december kommer det finnas totalt 6 st besöksparkeringsplatser på Årgångsgatan. Parkeringen kostar 15 kr i timmen eller max 90 kr per dygn. Betalar gör man genom att ladda ner appen Way to park i appstore eller Goggle play. Registrera ett konto i appen och lägg till betalkort. Zon 3099. Vår grannförening, Brf Årgången, har än så länge kvar sina 3 st uthyrda platser.

Hälsningar styrelsen 2020-11-20