INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR6 2020

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR6 2020

VÅRT NYA ELAVTAL
Föreningen har tecknat avtal med Skellefteå Kraft fr o m 2020-09-01 om leverans av el.

All el är från förnybar källa med majoritet av el från vattenkraft.

Föreningen betalar kostnader till Ellevio avseende nätavgift och elskatt. Med el, nät och skatter kommer föreningen att debitera 1,20 kr per kWh + moms om 0,30 öre – dvs 1,50 kr per kWh.
Första debitering kommer att finnas på den avi som kommer i oktober. Då kommer er faktiska elförbrukning för flera månader att komma samtidigt. Därefter är tanken att elförbrukningen ska debiteras ut månadsvis i efterskott. Om ni säljer lägenheten skall ni beakta att elen kommer att debiteras i efterhand och att det är något säljare/köpare får hantera sinsemellan.

NABO
Du vet väl att du kan logga in hos vår ekonomiska förvaltare Nabo på www.nabo.se med mobilt bank-id. Där kan ni se era avier, ändra aviseringsmetod, se information om er lägenhet, beställa utdrag ur lägenhetsregister, mm.

GLÖM INTE HÖSTENS FIXARDAG 17: E OKTOBER
Vi ses på innegården kl. 10 och håller på till ca 12. Vi hjälps åt att bland annat att städa lite extra i våra gemensamma utrymmen. Det går fortfarande jättebra att skicka förslag på något som behöver göras till styrelsen@brfkajen5.se. Vi avslutar med korvgrillning för de som vill.

Hälsningar styrelsen 2020-09-16