Information från JM till boende i Kajen 5 på Ekfatsgatan 2, 4, 6

Information från JM till boende i Kajen 5 på Ekfatsgatan 2, 4, 6

Info markarbeten Ekfatsgatan V20-24, 2020

Markarbeten och tunga transporter på Ekfatsgatan 11 maj – 12 juni, 2020
Information till boende i Kajen 5 på Ekfatsgatan 2, 4, 6

Please let us know if you need any information in English by sending an e-mail
to magdalena.silfversparre@jm.se

Från och med måndag 11 maj kommer markarbeten att utföras på Ekfatsgatan för att färdigställa gatan samt entréer till Kajplats 6. Tung trafik kommer att trafikera gatan, bland annat betongbilar och andra transporter.

Vi har satt upp gallerstaket längs trottoaren utanför era portar men vi ber er att ha uppsikt över barn och husdjur när ni passerar gatan.

Med start 18 maj påbörjas även leverans av fasadglas till panoramarestaurangen högst upp i Kajplats 6. Det är ett krävande moment och stundvis kan gatan komma att stängas av helt för gående.

Kontaktperson för eventuella frågor är Johan Bäcklund, JM, tel. 08-782 82 98.

Vi ber om ursäkt för de störningar detta medför och hoppas på er förståelse.

Platskontoret för Kajplats 6 JM AB