INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 3 2020

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 3 2020

ÅRSTÄMMA 26 MAJ OCH MOTIONER INFÖR 

Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka genom att lämna in motioner till årsstämman. Din motion ska vara styrelsen tillhanda senast 3 maj 2020. Skicka gärna din motion till styrelsen@brfkajen5.se eller lägg den i föreningens brevlåda på Åg 1.
I föreningens app ”tmpl” och på föreningens hemsida finns tips om hur du skriver en motion. Det kommer av kallelsen inför årsstämman framgå hur vi hanterar mötet med pågående virusepidemi men boka 26 maj redan nu.

BRANDSLÄCKARE & BRANDFILT

Onsdagen 15/4 utbröt en brand på en balkong i Liljeholmen. Vi vill därför uppmärksamma er på att alltid ha släckutrustning tillgänglig när ni ex grillar. På inglasad balkong är det bara tillåtet med gasolgrill (max P6) eller elgrill. Tänk också på att alla grillar behöver göras rena från fett. Styrelsen erbjuder sig att samordna inköp av brandsläckare och brandfiltar. Om du är intresserad av det vänligen meddela styrelsen på styrelsen@brfkajen5.se senast 30/4.

TRÄDGÅRDSGRUPP

Styrelsen vill undersöka om det finns något intresse från medlemmar att bilda en trädgårdsgrupp. Vi tänker oss att gruppen kan ha hand om planering av vår innergård och utföra viss skötsel, men även ha kontakt med den entreprenör som har hand om gräsklippning, ogräsrensning mm. Är du intresserad? Kontakta i så fall styrelsen på styrelsen@brfkajen5.se.

VÅRENS FIXARDAG

Har vi tyvärr känt oss tvungna att flytta till hösten med anledning av Covid-19. Vi kommer istället beställa ex tvätt av soprum och trapporna ner till Kajen.

Hälsningar styrelsen 2020-04-19