INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 1 2020

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 1 2020

INVIGNING HOBBYHÖRNA

Den 18/2 kl. 19 inviger vi vår nya Hobbyhörna i källaren. Enklast hittar ni dit via Årgångsgatan 1 och förbi mikrobiblioteket.
Samma kväll tänkte vi passa på att ställa ut alla de cyklar som hade kvar gula bunt bandet efter cykelrensningen under Fixardagen. Finns de intresse för samma cykel så lottas den ut. Hoppas vi ses!

ÖVERGÅNG TILL GEMENSAM EL

Styrelsen har beslutat att överta distribution av elektricitet till medlemmarna i föreningen. Varje hushåll har fått information men kvarstår det frågor kring detta kan ni skicka mail till styrelsen@brfkajen5.se eller lägg en lapp i vår brevlåda på Årgångsgatan 1.  Ange namn, emailadress och lägenhetsnummer vid kontakt med styrelsen.

BRA JOBBAT!

Knappt 6,5 ton MATAVFALL sorterade vi ut 2019 i våra två soprum, bra jobbat! Matresterna, potatisskalen, kaffesumpen mm som samlas in omvandlas till biogas och biogödsel och ersätter fossila bränslen och konstgödsel. Vill du också bidra? Papperspåsar finns att hämta i soprummet på Ekfatsgatan och vill du ha påshållare och/eller vaskskrapa kontaktar du styrelsen@brfkajen5.se.

DO YOU NEED INFORMATION IN ENGLISH?

We communicate regularly with the members in K5 through our APP tmpl, our homepage etc. If important information gets lost in translation for you, please contact us by sending us an email at styrelsen@brfkajen5.se or put a note in our mailbox in Årgångsgatan 1 so we can distribute important information in English to you if needed. Please provide your contact name, emailaddress and apartment number when contacting the board.

Hälsningar styrelsen

20200216