Nytt värmestyrsystem

Nytt värmestyrsystem

Styrelsen har investerat i ett värmestyrsystem i syfte att reglera inomhusklimatet. Egain heter leverantören av styrsystemet. Föreningen ska montera sensorer i drygt hälften av antal lägenheter, därigenom få mätning på alla plan och väderstreck och bättre kunna styra värmeflödet. 

JM kommer att stå för uppsättning av sensorerna. Boende i de utvalda lägenheterna kommer att kontaktas för att släppa in JM’s Personal. Montering kommer ske 22 oktober i höghuset och 23 oktober i låghusen.

Dessa sensorer mäter inomhustemperaturen och skickar den trådlöst till en mottagare som kommer att monteras i trapphusen. Sedan kommer så kallad prognosstyrning användas där systemet i förväg vet vart och hur mycket värmen ska justeras. Förutom energibesparing leder detta till effektivare energiförvaltning och kontroll.