LED belysning i K5

LED belysning i K5

Styrelsen har beslutat att installera LED belysning i trapphus, källare, cykelrum och soprum. Detta är mycket miljövänligare och är ett steg i energibesparing i och med vår D i energideklarationen. Syftet är även att att minska kostnaden för elektricitet och byte av lysrör.

Installationen innebär att trapphuslampor kommer att vara närvarostyrda – d v s endast tändas upp till full belysning när man närmar sig lampan. Trapphuslamporna kommer att dimmas ned till 10% vilket gör att det alltid finns en svag belysning när trapphuset är tomt. Alla lampkontakter kommer att tas bort så det inte blir möjligt att tända upp ett helt trapphus som idag är fallet.

Nödbelysning kommer att installeras i trapphusen. Den tänds när strömmen faller bort och är en säkerhetsåtgärd för att medlemmar skall kunna evakuera fastigheten även när strömmen är borta.

I källarna och cykelrummen kommer lampor att tändas som idag genom närvarosensorer som finns utplacerade.

Vi har 5 års garanti på LED lamporna och beräknad livslängd är 19 år. Styrelsen beräknar att föreningen kommer att spara ungefär 35 000 kWh per år på denna installation och sedan ytterligare besparing, både ekonomiskt och miljömässigt, genom att vi slipper byte av trasiga lysrör som sker idag.

Arbetet med utbyte kommer att göras under oktober/november och sker under dagtid. Vi förväntar oss ingen borrning eller annat oljud från denna installation. Viss störning med belysning kan dock förekomma.

Med bästa hälsningar Styrelsen