Åtgärder golvknarr

Åtgärder golvknarr

Vi har fått information av JM:s underleverantör (RO Projektbygg AB) vad gäller de garantiarbeten som ska göras avseende golvknarr. De som vid garantibesiktningen hade golvknarr kommer att bli kontaktade med start vecka 40 (2019-09-30). Det görs en försyn tillsammans med varje lägenhetsinnehavare och då bestäms även tidpunkt och tidsåtgång för åtgärd. Åtgärden som utförs är upptagning av befintligt golv, limning samt återläggning av befintligt golv.