Erbjudande om fönsterputs och inre underhållsservice

Erbjudande om fönsterputs och inre underhållsservice

Vår tekniska förvaltare JM@home har delat ut ett erbjudande om fönsterputs och inre underhållsservice (Rengöring av golvbrunnar och vattenlås. Smörjning av lås, fönster, dörrar. Rengöring av köksfläkt och filter. Rengöring av ventilationsdon samt filter i tilluftsdon) till föreningens medlemmar. Du väljer själv som boende om du vill ta del av erbjudandet eller inte och bokning, betalning mm sker direkt till JM@home.

Vill man själv göra underhållet så har JM instruktionsfilmer som kan användas för guidning hur man går tillväga: https://www.jm.se/bostader/att-kopa-nytt/underhall-av-din-jm-bostad/

Alla borättshavare ansvarar för det Inre Underhållet i sin lägenhet. Att regelbundet genomföra Inre Underhåll bidrar t ex till färre stopp i avlopp, bättre avrinning i dusch och bättre inomhusmiljö i bostaden.