Info JM garanti parkett

Info JM garanti parkett

Vi har fått information från JM att de i vår förening som har en anmärkning på golven i lägenheten efter garantibesiktningen ej har glömts bort. JM kommer i tur och ordning kontakta respektive bostadsrättsinnehavare och boka tid för kontroll och eventuell åtgärd. Eftersom det är ett flertal lägenheter som ska hanteras kan det komma att ta lite tid, se bifogad information från JM.