Information K5 Nr 3 2019

Information K5 Nr 3 2019

Fixardag 4:e maj

Vårens fixardag blir lördagen den 4 maj kl 10-12 som avslutas med korvgrillning på gården. Vi hjälps åt att städa lite extra i våra gemensamma utrymmen och även utföra lite målningsarbeten. Har du några förslag på något som behöver göras? Skicka förslag till styrelsen@brfkajen5.se

Årsmöte 22:a maj med föreläsning

Föreningens årsmöte hålls onsdagen den 22 maj kl 19-21 i Stadsarkivets lokaler på Sjöviksvägen 126. Alla medlemmar bjuds också in till föreläsningen ”Från sprit till arkiv” – om Liljeholmkajens historia. Föreläsningen är i samma lokaler och startar kl 18. Kallelse till årsmötet kommer senast 2019-05-08, men boka dagen redan nu.

Motioner inför årsmötet

Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka genom att lämna in motioner till årsmötet. Din motion ska vara styrelsen tillhanda senast 26 april 2019. Skicka gärna din motion till styrelsen@brfkajen5.se eller lägg den i föreningens brevlåda på Åg 1. Se mer information på föreningens hemsida om hur du skriver en motion.

Föreningslokalen på kajen

Planeringen för hur föreningslokalen på kajen ska byggas om till K5 Häng pågår för fullt. Under tiden har styrelsen beslutat att hyra ut lokalen tillfälligt till det företag som ska bygga förråd i delar av berggaraget. Lokalen kommer att fungera som omklädnings- och mötesrum. Hyresavtalet löper t o m 2019-07-31 och därefter räknar vi med att kunna komma igång med ombyggnaden till K5 Häng.