Åtgärder med anledning av kalla lägenheter

Åtgärder med anledning av kalla lägenheter

Vår förvaltare JM@home har tillsammans med JM AB:s Garantiavdelningen genomfört en del åtgärder i vår fastighet efter att flera boende upplevt att det varit kallt i lägenheterna. De åtgärder som vidtagits är att man:

• Justerat upp flöden i radiatorkretsarnas stammar då det uppmärksammats att flödet inte har räckt till för att få fram värme till alla radiatorer.

• Sett över ventilationsflöden i fastighetens samlade ventilationskanaler för att säkerställa att den luft som blåses in i lägenheterna är rätt tempererad.

Om ni framöver upplever att det är kallt i er lägenhet kontaktar ni JM Kundservice: kundservice@jm.se eller telefon 020-731731. Innan ni kontaktar kundservice så är det viktigt att ni själva först mäter temperaturen i er lägenhet. Detta gör ni minst 1 meter från yttervägg och 1 meter från golv med en termometer.

Temperatur är något som vi alla upplever olika och därför är det viktigt att ni själva kontrollerar med en tillförlitlig termometer innan ni felanmäler temperaturen.

Tänk också på att termostaten på era element ska vara fullt öppen och att inte ställa möbler (ex soffor) eller hänga gardiner för element eller termostat.