Hur kallt får det vara i lägenheten?

Hur kallt får det vara i lägenheten?

https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/sa-kallt-far-det-vara-i-lagenheten/?county=2