Åtgärdande av garantimärkningar har påbörjats

Åtgärdande av garantimärkningar har påbörjats

JM har påbörjat arbetet med att åtgärda de garantianmärkningar som noterades i respektive lägenhet vid 2-års besiktningen. JM anslår och delar ut information till respektive lägenhet när det är dags. Ni behöver inte ta fram Bopärmen som det står på aviseringen ni får och bilagan som nämns i aviseringen, med boendes besiktningsanmärkningar, kommer att tas med av snickaren när åtgärderna startar, och då får boende ta del av de anmärkningar som besiktningsmannen slog ner på. När respektive yrkesgrupp har signerat sina punkter i protokollet så kommer de boende kunna lämna sin lapp i brevlådor som JM ställer ut i respektive trapphus. På den lappen fyller man också i om man är nöjd med de åtgärder som gjorts. Arbetena påbörjas nu och beräknas vara klara under första kvartalet 2019.