Ny ekonomisk förvaltare

Ny ekonomisk förvaltare

VIKTIG INFORMATION – BYTE AV EKONOMISK FÖRVALTARE

Styrelsen har under hösten genomfört en upphandling av den ekonomiska förvaltningen som resulterat i att vi tecknat avtal med en ny ekonomisk förvaltare – Hem och Fastighet – från och med 2019-01-01. Förutom att de hanterar föreningens ekonomiska förehavanden så tillser de även att du får avier för betalning av avgifter/hyror.

Nytt bankgironummer

Vi vill uppmärksamma er på att bostadsrättsföreningen kommer att få ett nytt bankgironummer. Det är därför viktigt att du betalar in avgiften/hyran på det bankgironummer som finns angivet på avin. Den första betalningen skall ske i slutet av december 2018 avseende avgift för januari månad 2019.

Betalning med autogiro

Du som har autogirodragning av avgift/hyra sedan tidigare måste avsluta den befintliga dragningen genom att kontakta din bank. Observera dock att dragning för december avgift som sker i slutet av november måste göras innan avslut sker. Så avsluta detta först under december månad.

Alternativa aviserings- och betalningssätt

Den första avin som skickas från Hem och Fastighet kommer att vara en pappersfaktura som betalas manuellt. Därefter finns möjlighet att välja att få avierna via e-post, e-faktura, pappersfaktura eller som automatisk dragning via autogiro. Avi-informationen kommer att finnas tillgänglig på hemochfastighet.se/avisering. Du kommer åt denna sida med hjälp av en kod som finns på din första utskickade avi. Vid uteblivet val kommer en pappersfaktura att fortsätta skickas med aviavgift samt kod (för val av aviseringsmetod och information) till dig.

För frågor gällande din avi/betalning samt överlåtelser av din bostadsrätt m m, kan du kontakta Hem och Fastighet på följande sätt:

Via e-post

För dig: medlem@hemochfastighet.se

För din mäklare: info@maklarservice.com

 

Telefon: 08-525 225 00 (vardagar 9.30 – 11.30)

För mer information se www.hemochfastighet.se