Samrådsunderlag Marievik

Samrådsunderlag Marievik

Ladda ner Tillståndsansökan för rivning av befintlig och anläggande av ny kaj i Marievik:

Samradsunderlag 180101 (pdf 10,8 MB)