Information nytt låssystem

Information nytt låssystem

Arbetet med att byta ut vårt låssystem pågår för fullt. Just nu byts de gamla kodlåsdosorna ut mot nya, befintlig portkod fungerar även på de nya dosorna tills hela det nya låssystemet tas i drift. Du behöver slå in koden och sedan trycka på OK för att det ska fungera. Mer information om tidpunkt för driftsättning, låsbrickor m.m. kommer senare.